MultiSplit

MultiSplit systémi sú vhodné pre klimatizovanie väčšívh obytných objektov pomocou viacerých vnútorných jednotiek inštalovaných jednotlivo v každej miestnosti, ktoré sú zapojené v systéme s jednou väčšou vonkajšou jednotkou.