Montáž a servis

Montáž bežnej klimatizácie 250 Eur s DPH

V cene je zahrnuté:

inštalácia vonkajšej a vnútornej jednotky (Mono split)

prepojenie elektrickým vedením (do 3,5 bm)

prepojenie chladiarenským potrubím (do 3,5 bm)

vákuovanie

skúška tesnosti systému

spustenie systému

zaškolenie obsluhy

Montáž v meste Šaľa, inak sa účtuje doprava 0,48Eur s DPH / km

Servis klimatizácie 70Eur s DPH

V cene je zahrnutý pravidelný servis, čistenie a dezinfekcia 1 vnútornej jednotky a 1 vonkajšej jednotky (mono split).

Servis klimatizácie v meste Šaľa, inak sa účtuje doprava 0,48Eur s DPH / km