Teplené čerpadlá

Tepelné čerpadlo sa stáva čoraz dostupnejším systémom vykurovania a chladenia energeticky nenáročných (dobre tepelne izolovaných) objektov – domov a bytov. Tepelným čerpadlom môžte vykurovať, pripravovať teplú vodu, a aj chladiť v letných mesiacoch.

Vzduch – Voda

Tepelné čerpadlo Vzduch – Voda: Najdostupnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Výhody:

 • Cenová dostupnosť
 • Dostupnosť energie zo vzduchu
 • Možnosť použiť prírodné chladivo R290 v monobloku umiestnenom v exteriéri

Nevýhody:

 • Nižšia účinnosť v najtuhších zimách (7-10 dní v roku)
 • Pri nevhodnom umiestnení vonkajšej jednotky vyššia hlučnosť

Naše odporúčanie: Tepelné čerpadlá s prírodným chladivom R290 od Vaillantu – aroTHERM Plus alebo  Prothermu – GeniaAir Mono

Pre ohrev TUV odporúčame tepelné čerpadlo s nerezovým zásobníkom a prírodným chladivom R290 Vaillant aroSTOR

Voda – Voda

Tepelné čerpadlo Voda – Voda: Najúčinnejší spôsob ekologického vykurovania a chladenia

Výhody:

 • Vyššia účinnosť
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba dvoch studní (vodná stavba)
 • Preverenie chemického zloženia čerpanej vody
 • Potrebná vsakovacia a čerpacia skúška
 • Odporúčané pravidelné čistenie podzemnou vodou obmývaného  výparníka / výmenníka

Naše odporúčanie: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu

Zem – Voda

Tepelné čerpadlo Zem – Voda: Že by zlatá stredná cesta?

Výhody:

 • Vyššia účinnosť
 • Takmer stabilné COP počas celej vykurovacej sezóny

Nevýhody:

 • Vyššia cena
 • Potreba zemného kolektora príp hlbinného vrtu (vodná stavba)

Naše odporúčanie: tepelné čerpadlo FlexoTHERM od Vaillantu, alebo pre NED(nízko energetické domy) geoTHERM