Zelená Klíma

Našou víziou je prinášať ekologické a dlhodobo udržateľné t.j. zelené riešenia pri chladení a vykurovaní budov. Preto prichádzame s iniciatívou Zelená Klíma.

V Zelenej Klíme sa snažíme skĺbiť všetky dostupné informácie, produkty, prístupy tak aby boli uspokojené zákazníkove potreby s čo najmenším dosahom na globálne otepľovanie, energetickú a ekologickú náročnosť. Týmto sa Sphärisch s.r.o. snaží zachovať životné prostredie aj pre budúce generácie.

Viac informácií nájdete na stránke ZelenaKlima.sk