Montáž a servis

Montáž klimatizácie 270 Eur s DPH

V cene je zahrnuté:

  • inštalácia vonkajšej a vnútornej jednotky (Mono split)
  • prepojenie elektrickým vedením (do 3,5 bm)
  • prepojenie chladiarenským potrubím (do 3,5 bm)
  • prieraz steny do 25cm
  • odvod kondenzátu samospádom
  • vákuovanie a skúška tesnosti systému
  • spustenie a odskúšanie systému
  • zaškolenie obsluhy

Montáž v meste Šaľa, inak sa účtuje doprava 0,48Eur s DPH / km

Servis klimatizácie 70Eur s DPH

Nezabudnite na pravidelnú ročnú údržbu klimatizácie. Predídete tak zanášaniu vonkajšieho výmenníka, znižovaniu účinnosti klimatizácie, tvorbe nebezpečných plesní na vnútornom výparníku a zvýšenej energetickej náročnosti.

V cene je zahrnutý pravidelný servis, čistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky (mono split).

Servis klimatizácie v meste Šaľa, inak sa účtuje doprava 0,48Eur s DPH / km

Predpríprava na klimatizáciu od 120Eur

0944 157 247

Bezplatná obhliadka, konzultácia, cenová ponuka

info@spharisch.sk

Táto stránka nezbiera osobné údaje a cookies


Copyright © Sphärisch 2018-2023