Mikroklíma

Vieme že technické a technologické riešenia na znižovanie energetickej náročnosti a produkcie sklenníkových plynov nie sú všetko, a chceme ísť ku koreňu veci, prichádzame s projektom Mikroklíma. Uvedomujeme neudržateľnosť dopadu techniky, produkcie zariadení a emisii, dlhodobo sa venujeme aj udržaťeľným riešeniam – rozmnožovaniu, pestovaniu a vysádzaniu stromov. Chceme vytvárať mikroklímu v mestách, zastavaných oblastiach, na vašich pozemkoch a záhradách, vysádzaním stromov a zelene. Máme škôlku cca 3000 stromov, prevažne dubov, ktoré chceme postupne distribuovať a umiestňovať.