WAMAK AiWA 07 L Natura

Popis

Slovenské tepelné čerpadlo s prírodným chladivon R290 Propán
Kompaktné tepelné čerpadlo vzduch – voda pre vykurovanie, chladenie a pre ohrev teplej úžitkovej vody pre vonkajšiu inštaláciu. Krátky uzavretý chladivový okruh s tichým Scroll kompresorom vedľa výparníkovej jednotky s ventilátorom zjednoduší inštaláciu a napomáha k dlhodobo stabilnej prevádzke. Prírodné chladivo s plynule premenlivým výkonom zabezpečí optimálny komfort za každých podmienok.
Využitie pre rodinné domy a menšie budovy s potrebou tepelného výkonu do 20 kW. Rada COMFORT obsahuje robustné diely vnútorného chladivového okruhu tepelného čerpadla ako aj všetky meracie, distribučné a riadiace prvky, ktoré si dnešná moderná technológia klímy v rodinných domoch vyžaduje.
Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia z okolitého vzduchu, ktorý je tichým ventilátorom v tvare sových krídel preháňaný cez tepelný výmenník z medi a hliníka.
Systém APS ( Active Process Subcooling ) zvyšuje súčasne stabilitu a efektivitu prevádzky lepším využitím energie tekutého chladiva po jeho zkondenzovaní.
S premenlivým výkonom cez frekvenčný menič čo umožňuje dynamicky napasovať potrebný tepelný výkon na potreby objektu.
Vonkajšie prevedenie
Vlastnosti produktu
Scroll kompresor pre tepelné čerpadlo Elektronický expanzný ventil – vykurovanie
Veľký tepelný výmenník vzduchu s APS systémom Aktívne chladenie
Optimalizácia odtavenia APS
Vaňa kondenzátu – vyhrievaná
Spínač maximálneho tlaku chladiva Zap/Vyp Snímač nízkeho tlaku chladiva – analog
Snímač prietoku strana spotreby – analog – (s príslušenstvom)
Riadenie miešaného vykurovacieho / chladiaceho okruhu – (s príslušenstvom)
Riadenie ventilu pre ohrev TUV – (s príslušenstvom)
Snímač vonkajšej teploty
Snímač teploty pre akumulačný zásobník ModBus spojenie – (s príslušenstvom)
Uloženie na sylomerových podložkách Asymetrický tepelný výmenník Regulácia výkonu vo veľkom rozsahu Reverzibilné odtavenie
Regulované otáčky EC ventilátora
Sled výpadku a rotácie fáz
Snímač vysokého tlaku chladiva – analog Spínač prietoku strana spotreby – Zap/Vyp – (s príslušenstvom)
ECM nízkoenergetické čerpadlo spotreby – (s príslušenstvom)
Riadenie priameho vykurovacieho / chladiaceho okruhu – (s príslušenstvom)
Riadenie čerpadla cirkulácie – (s príslušenstvom)
Snímač teploty pre ohrev TUV
Možnosť pripojenia v kaskáde – (s príslušenstvom) Masívna rámová konštrukcia