WAMAK AiWa 11 EVI H Out

Popis

Vonkajšie prevedenie
Kompaktné tepelné čerpadlo vzduch – voda pre vykurovanie, chladenie a pre ohrev teplej úžitkovej vody s možnosťou inštalácie buď v technickej miestnosti alebo vonku. Krátky uzavretý chladivový okruh s tichým Scroll kompresorom v spodnej časti pod ventilátorom zjednoduší inštaláciu a napomáha k dlhodobo stabilnej prevádzke.
Využitie pre rodinné domy a menšie budovy s potrebou tepelného výkonu do 20 kW. Rada COMFORT obsahuje robustné diely vnútorného chladivového okruhu tepelného čerpadla ako aj všetky meracie, distribučné a riadiace prvky, ktoré si dnešná moderná technológia klímy v rodinných domoch vyžaduje.
Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia z okolitého vzduchu, ktorý je tichým ventilátorom v tvare sových krídel preháňaný cez tepelný výmenník z medi a hliníka.
Technológia EVI ( Enhanced Vapour Injection ) umožňuje tepelnému čerpadlu dosahovať vyššie výstupné teploty aj pri nízkych teplotách média ktorému je teplo odoberané. Rovnako EVI vplýva na lepšiu životnosť kompresora a celkového systému nakoľko je teplota výtlačných plynov z kompresora nižšia.
Systém APS ( Active Process Subcooling ) zvyšuje súčasne stabilitu a efektivitu prevádzky lepším využitím energie tekutého chladiva po jeho zkondenzovaní.

Vlastnosti produktu
Scroll kompresor pre tepelné čerpadlo EVI technológia
Asymetrický tepelný výmenník Aktívne chladenie
Optimalizácia odtavenia APS
Vaňa kondenzátu – vyhrievaná
Sled výpadku a rotácie fáz
Snímač vysokého tlaku chladiva – analog Spínač prietoku strana spotreby – Zap/Vyp – (s príslušenstvom)
ECM nízkoenergetické čerpadlo spotreby
Riadenie priameho vykurovacieho / chladiaceho okruhu – (s príslušenstvom)
Riadenie čerpadla cirkulácie – (s príslušenstvom) Snímač teploty pre ohrev TUV
Možnosť pripojenia v kaskáde – (s príslušenstvom) Masívna rámová konštrukcia
Uloženie na sylomerových podložkách Elektronický expanzný ventil – vykurovanie
Veľký tepelný výmenník vzduchu s APS systémom Reverzibilné odtavenie
Regulované otáčky EC ventilátora
Soft štartér kompresoru
Spínač maximálneho tlaku chladiva Zap/Vyp Snímač nízkeho tlaku chladiva – analog
Snímač prietoku strana spotreby – analog
Riadenie miešaného vykurovacieho / chladiaceho okruhu – (s príslušenstvom)
Riadenie ventilu pre ohrev TUV – (s príslušenstvom)
Snímač vonkajšej teploty
Snímač teploty pre akumulačný zásobník ModBus spojenie – (s príslušenstvom)

Tepelný výkon [ kW ] EN 14511
A7 / W35 12,4
A-7 / W34 8,8

Tepelná účinnosť [COP]
A7 / W35 4,85
A-7 / W34 3,49

Sezónna tepelná účinnosť vykurovania – SCOP EN 14825
Stredná klim. zóna / Nízka teplota [35°C]
SCOP. 4,77
η [ % ] 190,9
Label A+++
Qhe [ kWh ] 20453
Pdesignh [ kW ] 9,9
Tbivalent [ °C ] -7

Hmotnosť: 275kg